Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásahy rok 2013 - 2014

Rok 2014

6.12.2014

Ostatní pomoc – katastr obce Mostkovice.  –  Po příjezdu na místo zásahu je již na místě jednotka HZS Ol kraje stanice Prostějov. Průzkumem zjištěno, že se jedná o nahlášení osoby, která na výzvu ohlašovatele neotevírá byt a hrozí riziko epileptického záchvatu. Ohlašovatel se na místě zásahu již nenacházel, proto jej Policie jela hledat. Naše jednotka prohledala okolí bytového domu, ale ohlašovatele nenalezla. V mezidobí nahlášená osoba sama byt otevřela. Na příkaz velitele zásahu odjíždíme na základnu.  

Ohlášení 19:16, návrat na základnu 19:26. Použitá technika DA MERCEDES BENZ VITO, osádka 5+1.

3.12.2014

Technická pomoc – katastr obce Mostkovice.  –  Po příjezdu na místo zásahu je již na místě jednotka HZS Ol kraje stanice Prostějov. Průzkumem zjištěna ulomená větev stromu, která z části zasahuje do pozemní komunikace. Po dohodě s velitelem zásahu nezasahujeme a odjíždíme na základnu.

Ohlášení 01:03, návrat na základnu 01:19. Použitá technika DA MERCEDES BENZ VITO, osádka 5+1.

1.12.2014

Technická pomoc – katastr obce Mostkovice.  –  Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu zjištěna nalomená větev stromu, která zasahovala přes celou pozemní komunikaci. Část větve odřezána motorovou pilou, zbytek větve se nacházel nad komunikací ve výšce 7m. Z důvodu nepříznivého počasí se nemohla dostavit výšková technika z HZS Ol kraje stanice Prostějov. Proto byla na místo zásahu povolána CAS Škoda 706 a zbytek větve byl z nástavby vozidla odřezán teleskopickou motorovou pilou a stažen lany.

Ohlášení 22:04, návrat na základnu 00:41. Použitá technika DA MERCEDES BENZ VITO, osádka 4+1, CAS Škoda 706 RTH, osádka 2+1.

1.12.2014

Technická pomoc – katastr obce Mostkovice.  –  Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu zjištěn spadlý strom přes říčku Hloučela. Větve spadlého stromu ležely na drátech elektrického vedení a plotu rodinného domu. Provedli jsme odřezání větví a uvolnili dráty elektrického vedení a odklidili větve z pozemní komunikace a plotu. Po dohodě se starostou obce Mostkovice je ponecháno odstranění stromu na Povodí Moravy.

Ohlášení 21:36, návrat na základnu --:--. Použitá technika DA MERCEDES BENZ VITO, osádka 7+1.

7.11.2014

Námětové cvičení pořádaní JSDH Držovice – Držovice háj. – Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu a provedeném průzkumu zjištěno, že se jedná o taktické cvičení. Úkolem naší jednotky bylo vyhledávání osob v rojnici. Pohřešované osoby se nacházejí prostoru lesa. Nalezené pohřešované osoby jsou zraněné, proto je naše jednotka transportuje v nosítkách na místo předání záchranné službě. Členové naší jednotky provádí prvotní ošetření a zafixování zlomených končetin a poranění páteře. Současně s předáním zraněných osob záchranné službě, předáváme informace o stavu zraněný osob.

Ohlášení 17:39, návrat na základnu 18:44. Použitá technika DA MERCEDES BENZ VITO, osádka 8+1.

27.10.2014

Likvidace nebezpečné kapaliny katastr obce Mostkovice.  - Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu, je již na místě HZS Ol kraje stanice Prostějov. Po provedeném průzkumu je zjištěn únik kyseliny chlorovodíkové z horní části přepravní nádrže o objemu 1000l, která se nacházela v úložném prostoru nákladního automobilu. V době příjezdu naší jednotky, je uniklá kyselina (cca 10 litrů) ředěna vodou HZS Prostějov. Členové JSDH Mostkovice pomáhali při označení nebezpečné oblasti, stavění dekontaminační zóny. Po našem příjezdu se na místo zásahu dostavila i protichemická jednotka HZS Ol kraje, stanice Olomouc. Situaci na místě zásahu komplikovalo zdržení dovozu náhradního kontejneru. Foto zde.

Ohlášení 12:13, návrat na základnu 16:56. Použitá technika DA MERCEDES BENZ VITO, osádka 3+1, DA IFA, osádka 2+1.
 

9.6.2014

Likvidace nebezpečného hmyzu katastr obce Mostkovice.  - Na žádost starosty Obecního úřadu Mostkovice a po nahlášení na KOPIS Ol kraje, vyjíždí naše jednotka k likvidaci obtížného hmyzu. Po příjezdu na místo zásahu je zjištěn včelí roj v prostoru zahrady v koruně stromu ve výšce asi 2 metry nad zemí. Včelí roj je likvidován jedním z hasičů v ochranném obleku sršáň a za pomoci vysavače na obtížný hmyz a sprejů. Ohlášení 16:17, návrat na základnu 16:57. Použitá technika CAS Škoda 706 RTHP, osádka 3+1.

 

27.5.2014

Čerpání vody katastr obce Mostkovice - Na žádost starosty Obecního úřadu Mostkovice a po nahlášení na KOPIS Ol kraje, vyjela naše jednotka k čerpání vody ve sklepních prostorech bytového domu. Obyvatelé bytového domu se snažili situaci vyřešit pomocí nádob na vodu a vynášením vody. Po provedeném průzkumu je zjištěna voda ve sklepě dosahující výšky cca 10cm. Vzhledem k tomu, že se v objektu nenacházela jímka a sklep bylo možné vyvětrat, bylo k vyčerpání použito plovoucí čerpadlo. Po 20 minutách byla voda vyčerpána do povrchové kanalizace. Členové jednotky po vyčerpání vody pomohli obyvatelům domu s úklidem. Ohlášení 22:32, návrat na základnu 23:45. DA MERCEDES BENZ VITO, osádka 2+1, DA IFA, osádka 2+1.

   

25.5.2014

Likvidace nebezpečného hmyzu katastr obce Mostkovice. - Na žádost starosty Obecního úřadu Mostkovice a po nahlášení na KOPIS Ol kraje, vyjíždí naše jednotka k likvidaci obtížného hmyzu. Po příjezdu na místo zásahu je zjištěn včelí roj v prostoru zahrady v  koruně okrasné dřeviny – stříbrného smrku as 2 metry nad zemí. Včelí roj je likvidován jedním z hasičů v ochranném obleku sršáň a za pomoci vysavače na obtížný hmyz a sprejů. Ohlášení 17:05, návrat na základnu 17:29. Použitá technika CAS Škoda 706 RTHP, osádka 4+1.

  

21.5.2014

Likvidace nebezpečného hmyzu katastr obce Mostkovice - bistro U čápa. - Na žádost KOPIS Ol kraje a po nahlášení výjezdu, vyjíždí naše jednotka k likvidaci obtížného hmyzu. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu zjištěn včelí roj na větvi ve výšce tři a půl metru nad pozemní komunikací. Pod včelí roj je přistaven vůz CAS 706 RT a roj je likvidován jedním z hasičů v ochranném obleku sršáň a za pomoci vysavače na obtížný hmyz a sprejů. Vzhledem k tomu, že se roj nacházel na rušném místě, museli ostatní členové zásahu zamezit přístupu osob do místa zásahu. Ohlášení 15:53, návrat na základnu 16:37. Použitá technika CAS Škoda 706 RTHP, osádka 3+1.

 

21.5.2014

Likvidace nebezpečného hmyzu katastr obce Mostkovice - Uličky. - Na žádost starosty Obecního úřadu Mostkovice a po nahlášení na KOPIS Ol kraje, vyjíždí naše jednotka k likvidaci obtížného hmyzu. Po příjezdu na místo zásahu je zjištěn včelí roj v prostoru zahrady, u spodní část kmene stromu. Včelí roj je likvidován jedním z hasičů v ochranném obleku sršáň a za pomoci vysavače na obtížný hmyz a sprejů. Ohlášení 16:55, návrat na základnu 17:17. Použitá technika DA MERCEDES BENZ VITO, osádka 3+1.

 

23.3.2014

Požár lesního porostu katastr obce Mostkovice - nad Autokempem přehrada Mostkovice. - Po našem příjezdu na místo zásahu je vniklý požár hašen jednotkou HZS Ol kraje Prostějov. Po provedeném průzkumu, je zjištěn požár lesního porostu a hrabanky. Naše jednotka rozhrabává hrabanku a dohašuje ohniska požáru v lesním porostu. Naše jednotka zůstává na místě požáru z obavy opětovného zahoření do ranních hodin. Ohlášení 21:46, návrat na základnu 22.3.2104 05:27. Použitá technika CAS Škoda 706 RTHP, osádka 4+1.

  

17.3.2014

Požár katastr obce Plumlov:  Požár v kontejneru směr Plumlov u Oázy na staré cestě směr Plumlov. Policie ČR byla na místě zásahu. Naše jednotka byla odvolána před samotným výjezdem z důvodu uhašení hořícího kontejneru jinou osobou. Ohlášení 19:19.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.9.2013

Nahlášen požární poplach v podniku FORTE Mostkovice. Po příjezdu na místo zásahu a po ohlášení na KOPIS HZS OL kraje, je naší jednotce nahlášeno, že se jedná o planý poplach. Naše jednotka dostává rozkaz vrátit se na základnu. Ohlášení 10:44, návrat na základnu 10:46. Použitá technika Škoda 706 RTHP, osádka 3+1.

 

10.9.2013

Likvidace nebezpečného hmyzu – Mostkovice. Na žádost starosty obce Mostkovice a po ohlášení na KOPIS HZS OL kraje, jsme vyjeli k likvidaci nebezpečného hmyzu v prostorech Autokempu Přehrada Mostkovice. Po provedeném průzkumu nalezen sršní roj ve spodní části stromu u chatky č. 26. Člen SDH v ochranném oděvu a za pomoci spreje a vysavače sršní roj zlikvidoval. Ohlášení 15:57, návrat na základnu 16:40. Použitá technika DA MERCEDES BENZ VITO, osádka 2+1.

 

23.8.2013

Likvidace nebezpečného hmyzu – Mostkovice. Na žádost starosty obce Mostkovice a po ohlášení na KOPIS HZS OL kraje, jsme vyjeli k likvidaci nebezpečného hmyzu v dřevěném přístřešku u rodinného domu ve Stichovicích. Po provedeném průzkumu nalezeno sršní hnízdo velikosti fotbalového míče. Člen SDH v ochranném oděvu a za pomoci spreje a vysavače sršní hnízdo zlikvidoval. Ohlášení 17:34, návrat na základnu 18:09. Použitá technika DA MERCEDES BENZ VITO, osádka 2+1.

 

19.8.2013

Požár stromků po zásahu bleskem – Autokemp Přehrada Mostkovice. Po příjezdu na místo zásahu, je již na místě jednotka HSZ OL kraje ÚP Prostějov. Po provedení průzkumu na místě zásahu a v okolí autokempu a chatové oblasti nebyl žádný požár nalezen. Necelou hodinu od příjezdu k zásahu se na pokyn velitele zásahu vracíme na základnu. Ohlášení 21:32, návrat na základnu 22:23. Použitá technika Škoda 706 RTHP, osádka 3+1.

 

20.07.2013

Technická pomoc – na žádost Policie ČR a starosty obce Mostkovice naše jednotka poskytla technickou pomoc při dopravní nehodě osobního automobilu CITROEN XSARA PICASO. Řidič bez zranění, z vozidla nevytékaly žádné provozní kapaliny. Průzkumem zjištěno poškození svodidel. Vozidlo následně vyproštěno ze svodidel a naloženo za asistence naší jednotky na odtahové vozidlo. Naše jednotka pak pomohla s řízením dopravy. Ohlášení 12:27, návrat na základnu 13:15. Použitá technika DA MERCEDES BENZ VITO, osádka 1+1.

 

29.05.2013

Likvidace nebezpečného hmyzu – Mostkovice. Na žádost starosty obce Mostkovice a po ohlášení na KOPIS HZS OL kraje, jsme vyjeli k likvidaci nebezpečného hmyzu v porostu keřů u zástavby rodinných domů. Člen SDH v ochranném oděvu a za pomoci spreje a vysavače na obtížný hmyz včelí roj zlikvidoval. Ohlášení 13:45, návrat na základnu 14:21. Použitá technika DA MERCEDES BENZ VITO, osádka 2+1.

 

27.04.2013

Požár sklep – Mostkovice. Vyhlášen první stupeň požárního poplachu, požár ve sklepě rodinného domu.  Po příjezdu na místo je již na místě jednotka HZS OL kraje ÚP Prostějov. Po provedení průzkumu, je zjištěno zahoření elektroinstalace boileru. V době příjezdu jednotek, byl již požár hašen majitelem rodinného domu. Naše jednotka nezasahovala. Na místě spolupráce s JSDH Kostelec na Hané. Ohlášení 06:04, návrat na základnu 06:25. Použitá technika Škoda 706 RTHP, osádka 4+1.

 

10.03.2013

Technická pomoc – Havárie osobního automobilu v říčce Hloučela na ul. Stichovická Mostkovice. Po příjezdu na místo je na místě zásahu již jednotka HSZ OL, ÚP Prostějov a PČR.  Osobní automobil je z říčky vyzvednut za pomoci jeřábu. Ve vozidle nebyla nalezena žádná osoba.  Z důvodu obavy a možnosti zda se v rozvodněné říčce nachází osádka vozidla, byla naše jednotka požádána o prohledání říčky po směru proudu v délce 2,5 km směr na Prostějov. Velitel jednotky požádán PČR o spolupráci při zjištění místa bydliště majitele vozidla. Ohlášení 07:15, návrat na základnu 8:45. Použitá technika DA MERCEDES BENZ VITO, osádka 3+1.