Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásahy rok 2008 - 2012

26.10.2012

Prověřovací cvičení – Držovice. Cílem cvičení bylo zjistit připravenost jednotek SDh vytvořit dálkovou dopravu vody za pomoci hadic typu B. Jako zdroj vody požit tok místní říčky a vytvořeno dopravní vedení vody v délce 700m. Voda dopravena na simulované požářiště. Ohlášení 17:22, návrat na základnu 18:00. Použitá technika Škoda 706 RTHP, hadice typ B, osádka 5+1.

15.10.2012

Likvidace nebezpečného hmyzu – Mostkovice. Nahlášen sršní roj ve střešním prostoru rodinného domu. Ohlášení 16:43, návrat na základnu 18:22. Po příjezdu na místo proveden průzkum střešního podhledu a nalezen sršní roj. Člen SDH v ochranném oděvu a za pomoci spreje a vysavače na obtížný hmyz sršní roj zlikvidoval. Po ohledání místa zjištěno ve stropním podhledu další hnízdo. Odstraněna část stropního podhledu a další hnízdo sršního roje odstraněno. Použitá technika DA Mercedes – Benz Vito, 3x sprej na obtížný hmyz, vysavač obtížného hmyzu, osádka 4+1.

 21.9.2012

Námětové cvičení  - záchrana osob a pátrání po ztracených osobách - Čunín.  Ohlášení 17:58, návrat na základnu 23:52. Cvičení se zúčastnilo 12 jednotek sborů dobrovolných hasičů a 8 kynologů ze Záchranné brigády kynologů Jihomoravského kraje. K reálnosti cvičení přispělo využití figurantů ze střední veřejnoprávní školy TRIVIS Prostějov. Celé cvičení organizovali příslušníci HZS Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov. Námětem cvičení bylo plošné pátrání po dětech v lese se zapojením psovodů se záchranářskými psy, vytvoření evakuačního střediska a zabezpečení dětí. Použitá technika Škoda 706 RTHP, osádka 6+1.

 

25.8.2012

Likvidace nebezpečného hmyzu – Mostkovice. Na žádost obecního úřadu výjezd na likvidaci nebezpečného hmyzu. Ohlášení 17:30, návrat na základnu 18:28. Po příjezdu na místo zásahu a provedení průzkumu, zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo o velikosti fotbalového míče, které se nachází v porostu živého plotu. Po převleku jedno člena JSDH do ochranného oděvu je sršní hnízdo zlikvidováno za pomoci sněhového hasicího přístroje a vysavače na obtížný hmyz. Použitá technika Škoda 706 RTHP, 1x náplň sněhového hasicího přístroje, vysavač obtížného hmyzu, osádka 2+1. Fotografie zde.

28.7.2012

Požár - Mostkovice, příjezdová cesta ke kempu nad Plumlovskou přehradou, vyhlášen první stupeň požárního poplachu. Požár kontejneru na plastový odpad. Ohlášení 21:01, návrat na základnu 21:15. Po příjezdu na místo zjištěn menší požár uvnitř plastového kontejneru. Požár během chvíle zlikvidován pomocí proudnice „C“. Na kontejneru nebyla následně zjištěna žádná škoda.  Použitá technika CAS Škoda 706 RTHP, spotřeba hasiv 500 l vody, osádka 2+1.

12.7.2012

Požár - Mostkovice, chatová oblast nad letním kinem, vyhlášen první stupeň požárního poplachu. Údajný požár kontejneru na odpad. Ohlášení 00:55, návrat na základnu 01:04. Po příjezdu na místo zásahu byla již na místě jednotka HZS Prostějov. Po provedeném průzkumu nebyl na místě žádný hořící kontejner nalezen. Po domluvě s velitelem zásahu,  se naše jednotka vrátila na základnu. Na místě spolupráce s JSDH Kostelec na Hané, PČR a HZS Prostějov. Použitá technika CAS Škoda 706 RTHP, osádka 3+1.

10.7.2012

Likvidace nebezpečného hmyzu – Mostkovice chatová oblast nad Plumlovskou přehradou. Na žádost obecního úřadu výjezd na likvidaci nebezpečného hmyzu. Ohlášení 15:25, návrat na základnu 19:50. Po příjezdu na místo zásahu nás kontaktoval majitel chaty a požádal o likvidaci sršňů z prostoru střechy chaty. Po provedení průzkumu, odstraněna izolační vata a nalezeno sršní hnízdo. Sršní hnízdo nejevilo známky života. Sršní hnízdo odstraněno a následoval další průzkum, ale roj sršňů nenalezen. Po domluvě s majitelem chaty se naše jednotka vrací na základnu. V případě, že by se sršni vrátili, bude nás opět kontaktovat.  Použitá technika Škoda 706 RTHP, osádka 2+1.

06.7.2012

Odstraňování překážky na pozemní komunikaci  - Mostkovice, ulice Ohrozimská, vyhlášen první stupeň požárního poplachu. Po bouřce spadlý strom na pozemní komunikaci. Ohlášení 20:25, návrat na základnu 20:42. Po příjezdu na nahlášené místo zásahu, překážka na vozovce nenalezena. Následoval další průzkum v okolí nahlášeného místa. Na ulici Ohrozimská nalezena spadená část stromu, která ležela přes celou šířku jednoho jízdního pruhu. Za použití motorové pily, byla část stromu odstraněna. Po odstranění části stromu, byla naše jednotka požádána, aby zůstala v pohotovosti.  Vzhledem k tomu, že bouřka postoupila, naše jednotka se vrátila na základnu. Použitá technika CAS Škoda 706 RTHP, motorová pila, osádka 4+1.

 

30.4.2012
Požár - lesní požár - Přemyslovice, vyhlášen druhý stupeň. Požár lesního porostu o celkové ploše cca 10ha. Ohlášení 16:35, návrat na základnu 1.5.2012 v 07:55.  Na místě spolupráce s HZS Prostějov, HZS Konice a dalšími jednotkami sborů dobrovolných hasičů. členové naší jednotky nasazeni při dohašování vzniklého lesního požáru za pomoci dvou proudů C. Na místě setrváváme celou noc, kdy je požářiště neustále hlídáno. Použitá technika CAS Škoda 706 RTHP, spotřeba hasiv 32000 l vody osádka 3+1.  Fotografie zde.

28.4.2012
Požár - Mostkovice, areál podniku FORTE, vyhlášen první stupeň požárního poplachu. Požár na skládce pilin. Ohlášení 16:03, příjezd na základnu 17:09. Po příjezdu na místo zjištěno zahoření pilin a odštěpků na skládce, členové naší jednotky společně se členy HZS Prostějov se podíleli na likvidaci vzniklého požáru pomocí lafetové proudnice a rozhrabávání hromady dřevěného odpadu. Použitá technika CAS Škoda 706 RTHP, spotřeba hasiv 4000 l vody, osádka 3+1.

6.3.2012

Požár - Mostkovice, ulice Nábřežní, vyhlášen první stupeň požárního poplachu. Požár sazí v komíně. Ohlášení 23:40, příjezd na základnu 00:05. Po příjezdu na místo zásahu, zjištěn požár sazí v komíně, který v době našeho příjezdu již likvidovala jednotka HZS Prostějov. Členové naší jednotky nezasahovali. Použitá technika CAS Škoda 706 RTHP, osádka 3+1. Na místo zásahu se opět vracíme o 15min. později po příjezdu na základnu, v tomto případě taktéž naše jednotka nezasahuje. Spolupráce s HZS Prostějov a PČR.


8.7.2011
Požár - Mostkovice, Záhoří, vyhlášen I. stupeň požárního poplachu. Požár kontejneru na odpad. Ohlášení 12:58, návrat na základnu 13:40 hod. Dne 8. července přijal velitel JSDH Moskovice telefonické oznámení od pana Pospíšila z Prostějova o požáru kontejneru na odpad nad bývalou turistickou základnou poblíže autokempu. Po oznámení události na KOPIS Olomouc jednotka vyjela na místo zásahu. V době příjezdu byl požár již hašen místními chataři, jednotka provedla jeho úplné dohašení. V zápětí na to ještě dorazila na místo jednotka HZS Prostějov. Technika CAS 25 Škoda, spotřeba hasiv 1000 l vody.
 
6.1.2011
Požár - Mostkovice, ul. K mlýnu, vyhlášen I. stupeň poplachu. Nahlášený požár bytu. Ohlášení 22:24, návrat na základnu 22:52 hod. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o požár matrace kterou majitel uhasil ještě před příjezdem hasičů. Naše jednotka dorazila na místo jako druhá po HZS Prostějov a dále ještě dorazila jednotka z Kostelce na Hané. Nasazená technika: HZS PV CAS 24 SCANIA, CAS 32 T815, AŽ 30 Camiva dále JSDH Mostkovice CAS 25 a DA Mercedes v celkovém počtu 6+2, Kostelec na Hané CAS 16 Praga NTS a DA Avia.      
 
3.11.2010
Požár - Mostkovice, vyhlášen I. stupeň požárního poplachu. Neohlášené pálení v kempu nad hrází. Ohlášení 06:44, návrat na základnu 07:16 hodin. Po příjezdu byla na místě události již jednotka HZS Prostějov.  Naše jednotka na místě zásahu nezasahovala,  byla ponechána v záloze. Na místo se dostavila také JSDH Kostelec na Hané. Družstvo s CAS 25 a DA IFA - AS16 v počtu 5+1.    
 
12.8.2010
Požár - Ohrozim, vyhlášen I. stupeň požárního poplachu. Požár pole u silnice číslo 150 směrem od Prostějova na Ohrozim, ohlášení 18:30, návrat na základnu 19:11 hodin. Spolupráce s jednotkou HZS Prostějov a JSDH Kostelec na Hané. Družstvo s CAS 25 a DA Mercedes v celkovém počtu 6+1. Spotřeba hasiv 4000 l vody.
13.6. Technická pomoc - Brodek u Prostějova, na místě jsme spolupracovali s HZS Prostějov. Členové naší jednotky pomáhali při zakrývání střešní konstrukce za pomoci krycích plachet, které byly dovezeny ze skladu CO v Hamrech.
 
13.6.2010
Technická pomoc - Žešov, likvidace spadlého stromu. Při odjezdu z Otaslavic do Brodku u Prostějova jsme z KOPIS Olomouc požádáni o odstranění polámaných  větví z prostoru komunikace, která se nachází u Prostějova, místní části Žešov. Po odstranění se vracíme zpět do Brodku u Prostějova. Ohlášení 00:14 hod.
 
13.6.2010
Technická pomoc - Otaslavice, likvidace spadlého stromu. Při příjezdu na místo opět zasahujeme u spadlého stromu v prostoru místní komunikace. Po rozřezání a odstranění tohoto stromu odjíždíme zpět do Brodku u Prostějova na pomoc při zakrývání střešní konstrukce na administrativní budově ZD (zemědělského družstva). Ohlášení 00:05.
 
12.6.2010
Technická pomoc - Otaslavice, likvidace spadlého stromu na místní komunikaci.  Tento strom je za pomoci motorové pily odstraněn z komunikace. Po ohlášení na KOPIS v Olomouci je naše jednotka opět poslána na další technickou pomoc, jedná se o spadlý strom který se nachází na stejné silnici. Ohlášení 23:28 hod.
 
12.6.2010
Technická pomoc - Výšovice, likvidace spadlého stromu přes cestu. Po odstranění větví a nahlášení na KOPIS Olomouc je naše jednotka opět odvolána, tentokrát ke spadlému stromu v obci Otaslavice. Ohlášení 22:48.

12.6.2010
Technická pomoc - Želeč, likvidace spadlého stromu přes cestu. Ohlášení 21:45. Po příjezdu na místo zásahu je opět zjištěno částečné rozlomení stromu, jehož větve zasahují do prostoru silnice.Tyto větve jsou odstraněny za pomocí motorové pily. Po ukončení zásahu jsme odvoláni KOPIS Olomouc do Brodku u Prostějova abychom pomohli jednotce HZS Prostějov při zakrývání střešní konstrukce. Po té jsme odvoláni do obce Výšovice.
 
12.6.2010
Technická pomoc - Ohrozimská ulice, Mostkovice, likvidace ulomené větvě ze stromu, která zasahovala přibližně do jedné poloviny silnice. Tato větěv byla odstraněna za pomoci motorové pily. Ohlášení 21:15, návrat na základnu 21:38. Družstvo s DA IFA - AS16 v počtu 5+1.

7.6.2010
Technická pomoc - Záhoří - Stichovice, Mostkovice. Odčerpávání vody ze sklepa rekreační chaty. Po příjezdu na místo bylo zjištěno zatopení sklepa do výšky cca 80 cm. K odčerpání vody bylo použito kalové čerpadlo  s elektrocentrálou. Po odčerpání vody  bylo zjištěno, že voda do sklepa prosakuje z nedaleké studny. Tento průsak jsme provizorně utěsnili. Ohlášení 16:30, návrat na základnu 17:42 hod. Družstvo s DA Mercedes 4+1.
 
2.6.2010
Technická pomoc -  ulice K Mlýnu, Mostkovice. Čerpání vody ze sklepa rodinného domku. O tuto pomoc požádal majitel domku stím, že má v prostoru sklepa cca 60 cm vody. Tuto vodu jsme odčerpali pomocí kalového čerpadla  a elektrocentrály. Ohlášení 16:18, návrat na základnu 17:16. Družstvo s DA Mercedes.

30.5.2010
Technická pomoc -  Stichovická ul., Mostkovice. Odčerpávání vody z prostoru dvora  zemědělské usedlosti. Ohlášení 14:51, návrat na základnu 19:20 hod. Družstvo s DA Mercedes a DA IFA - AS16 v počtu 5+1. 

22.5.2010
Technická pomoc - Troubky u Přerova.  Dne 20. 5. 2010 se jednotka z Mostkovic nahlásila na KOPIS Olomouc s případnou pomocí při odstraňování následků povodní, které postihly Moravu. Výjezd jednotky 06:45, návrat na základnu v neděli  23.5 v 17:35. Použitá technika DA MB Vito, DA IFA - AS16,  kalové čerpadlo s elektrocentrálou, plovoucí čerpadlo, stroj PS12 a DA IFA. 

9.4.2010
Únik nebezpečné látky - Prostějov, zimní stadion, únik nebezpečné látky do ovzduší(amoniak). Družstvo s CAS 25 v počtu 6+1, použití dýchací techniky. Jednalo se pouze o cvičení IZS.

25.3.2010
Požár - Mostkovice, vyhlášen I. stupeň poplachu. Požár přístřešku u zahradního domku, ohlášení 13:11, návrat na základnu 14:20. Po příjezdu na místo zásahu byl přístřešek hašen jednotkou HZS Prostějov, naše jednotka pomáhala při rozebírání konstrukce přístřešku a následné likvidaci vzniklého požáru. Na místo zásahu jsme dorazili jako druzí po té dojela na místo i jednotka z Kostelce na Hané. Družstvo s CAS 25 v počtu 4+1.

26.10.2009
Požár - Za Hybešovou ulicí (garáže "Močidýlka"), Prostějov, požár řadových garáží. Po příjezdu na místo události jsme zjistili, že se jedná o Prověřovací cvičení zaměřené na prověření dojezdových časů. Spolupráce s jednotkami JSDH Vrahovice, Domamyslice, Krasice, Čechovice a Držovice. Družstvo s CAS 25 v počtu 2+1.

19.8.2009
Technická pomoc - Prostějovská ul., Mostkovice. Na žádost Farního úřadu v Mostkovicích prováděla jednotka zastavování dopravy při opravě střechy místní fary.

31.7.2009
Požár - Pod Vinohrádkem, Domamyslice. vyhlášen I. stupeň poplachu,
Požár stohu. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o požár uskladněné slámy na poli, ohlášení 23:55, návrat na základnu 07:48. Spolupráce s jednotkami HZS Prostějov a JSDH Kostelec na Hané. Naše jednotka  byla na místě zásahu s CAS 25 a DA Mercedes.

20.7.2009
Technická pomoc - Autokemp, Mostkovice. Odstraňování překážek z komunikace. Ohlášení 18:38, návrat na základnu 19:30. Družsvto s CAS 25 v počtu 2+1. Spotřeba hasiv 8000 l vody.

11.7.2009
Technická pomoc - Ohrozimská ul., Mostkovice. Na žádost starosty obce vyjela jednotka s CAS 25 v počtu 1+1 k odstranění bahna z komunikace.

19.6.2009
Požár - Prostějovská ul., Mostkovice, vyhlášen I. stupeň poplachu. Požár v objektu na výrobu plastových oken. Po příjezdu na místo události určil velitel zásahu průzkumné družstvo s dýchacími přístroji. Po prvotním průzkumu, bylo zjištěno, že se v objektu nachází větší počet zraněných osob. V době, kdy byl prováděn průzkum, VZ požádal SOPIS Pv o posilové jednotky. Ohlášení 17:45 , návrat na základnu 19:00 hod. Družstvo s CAS 25 5+1 a AS 16  3+1.

4.4.2009
Požár - Hlinická ul., Mostkovice, vyhlášen I.stupeň poplachu. Požár přístřešku,ohlášení 22:55, návrat na základnu 23:30, na místě spolupráce s HZS Prostějov. Jednotka pomáhala při roztahování hadic útočného proudu C k místu požáru a dále při rozebírání a rozhrabávání konstrukce přístřešku. Družstvo s CAS 25 7+1. Spotřeba hasiv 200 l vody. 

2.4.2009
Technická pomoc - Mostkovice. Na telefonickou žádost občana z Mostkovic vyjela jednotka k odstranění olejové skvrny v délce cca 30 mvozidlem MB Vito .K odstranění bylo použito celé balení sorbentu Vapex 10 kg. Ohlášení 18:22, návrat na základnu 19:14 hod. DA 1+1

3.1.2009
Požár - Prostějovská ul., Mostkovice, vyhlášen I.stupeň poplachu. Požár komínu a následně i střechy u rodinného domu. Na místě zasahovaly jednotky HZS PV, JSDH Mostkovice, JSDH Kostelec na Hané. Naše jednotka byla na místě zásahu s CAS 25 Š 706 RTHP a DA IFA. Členové jednotky pomáhali při rozebírání střešní konstrukce a ochlazování střešní krytiny za pomocí proudu C. Ohlášení 18:38, návrat na základnu 19:41. Družstvo s CAS 25 4+1 a AS 16 Ifa 4+1. Spotřeba hasiv 150 l vody.

12.5.2008
Požár - Alojzov, vyhlášen II.stupeň poplachu. Požár lesního porostu, ohlášení 14:02, návrat na základnu 18:24. Po příjezdu na místo zás.byla naše jednotka rozdělena na dvě družstva. První družstvo bylo určeno na kyvadlové doplňování vody, druhé na likvidaci požáru. Na místě události kromě JSDH Mostkovice zasahovali i HZS Prostějov, JSDH Vrahovice, JSDH Žešov, JSDH Určice, JSDH Brodek u Pv a JSDH Kostelec na Hané. Spotřeba hasiv 12 000 l vody.

16.5.2008
Požár - Mostkovice, vyhlášen I. stupeň poplachu. Požár dřevěné chatky, ohlášení 00:56, návrat na základnu 02:34. Jednalo se o požár dřevěné chatky o ploše cca. 4x3 m. V době příjezdu byla chatka již hašena jednotkou HZS Prostějov, naše jednotka  pomáhala doplňovat vodu do CAS HZS a při likvidaci vzniklého požáru. Družstvo CAS 25 4+1 a AS 16 Ifa 3+1. Spotřeba hasiv 4000 l vody.

13.10.2008
Požár - Mostkovice, požár ve sklepě RD. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár papírových krabic ve sklepě! Tento požár byl lokalizován majitelem objektu, jednotka HZS Prostějov  požár zlikvidovala. Naše jednotka nezasahovala. Družstvo AS Ifa 4+1.

24.10.2008
Požár - U hřbitova 9, Držovice, vyhlášen I. stupeň poplachu. Požár haly ve firmě NEKR. Po příjezdu na místo události zásahu bylo zjištěno, že se jedná o Prověřovací cvičení, které pořádal Sbor dobr.hasičů Držovice. Úkolem naší jednotky byla dálková doprava vody. Ohlášení 17:58, návrat na základnu 19:50. Družstvo s CAS 25 4+1 a AS 16 Ifa  4+1.