Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie sboru

Dobrovolný sbor hasičský byl založen 14.ledna 1889 a prvním zakladatelem byl Vojtěch Vodáček, mlynář a rolník narozen roku 1854 v Plumlově, kde jeho otec provozoval živnost pernikářskou. V roce 1868 se přistěhoval se svými rodiči do Stichovic, jelikož převzali v dotyčné obci po tetě mlýn. V celém okolí směrem k Prostějovu nebylo hasičských sborů, ani hasičského nářadí. Tu začal v obci zdejší občan Vojtěch Vodáček pobízet občanstvo ku založení hasičského sboru. Však nenacházel žádné podpory, poněvadž každý poukazoval na zdejší bídné poměry. A tak umínil si, že si pořídí svou vlastní stříkačku a založení sboru ponechá příznivější době. Proto si koupil od firmy R. Smékal z Čech trakařovou stříkačku s 25 m hadic v ceně 200 zlatých. Tu asi za čtyři neděle vypukl v obci požár, který strávil čtyři usedlosti. První  stříkačka u požáru byla p. Vodáčka.  Nejprve uchránila dva kusy hovězího dobytka od uhoření a rolnickou usedlost krytou slámou a konečně v uhořelé budově byl uhašen strop a hořící dveře, čímž bylo zamezeno prohoření. Ovšem že při této příležitosti povzbuzoval opět p.Vodáček ku založení sboru. Za nedlouho potom vypukl opět požár v jedné usedlosti, však rychlým přispěním stříkačky pana Vodáčka byl požár uhašen. Výsledek tento byl skvělý. Hráz odporu byla prolomena, představenstvo obce vydalo provolání, ve kterém občanstvo vyzývalo ku založení sboru hasičského. Členů se přihlásilo dostatek. Bylo to z jara r. 1889. Prozatím byl zvolen velitelem pan Vodáček, který svou stříkačku dal sboru k užívání na tak dlouho, dokud neměl sbor svou vlastní. Když schválené stanovy došly zpět, byl zvolen výbor který se měl postarat o vyzbrojení sboru. Stříkačka objednána i s výzbrojí u firmy Smékal v Čechách v ceně 1000 zlatých. Poněvadž obec Stichovice byla v nuzných poměrech, odhodlal se výbor obrátit na dobrotince. V první řadě poskytlo Jeho Veličenstvo, všestranný podporovatel hasičstva 50 zlatých. Jeho Jasnost panující kníže Lichtenstein 300 zlatých a mezi občanstvem byla utvořena sbírka. Sbor zakoupil si dle možnosti ještě různá nářadí. Vojtěch V. byl od založení velitelem sboru. Téhož času byl starostou obce Jan Pácl rolník. V obecním představenstvu byli: F. Cinek, V. Vodáček, V. Cinek, Jan Kubíček a další. Tito všichni byli sboru přízniví, poněvadž sbor při zakládání vše možně podporovali. Prvním předsedou ve sboru byl Václav Cinek, náčelníkem Vojtěch Vodáček a jednatelem František Cinek. Členy byli Josef Černý, Alois Cinek, Adolf Pán...Sbor vlastnil čtyřkolovou stabilní stříkačku s potřebnými savicemi a hadicemi, 2x berlovky, 1x čtyřdílný střechový řebř, několik kopáčů, vidlí, seker, krompáčů a dvě petrolejové pochodně, vše i s výzbrojí v ceně 2000 zlatých. Po celý čas trvání svého zůčastnil se sbor 18 požárů a vyznamenal se hlavně dne 6.prosince 1892 v sousedních Mostkovicích velkého požáru, začež od slavného C. a K. okresního hejtmanství v Prostějově obdržel vyznamenání s přípisem.